Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 111 od 28.8.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6792/2020

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 111 od 28.8.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Nišavskog upravnog okruga sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Severnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Kikindi
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predstavnika društvenog kapitala u Skupštini Društvenog preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu „ZP COMMERCE”, Kralja Petra 10
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmene I Finansijskog plana Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvacˮ za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu VPD „Erozija” d.o.o. Niš
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6792/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6794/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6818/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu snimanja na javnom mestu i načinu saopštavanja namere o tom snimanju
 • PRAVILNIK o standardima kompetencija za profesiju vaspitač u domu učenika i školi sa domom učenika i njegovog profesionalnog razvoja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2020. godinu
 • NAREDBA o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2020. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju jedinstvenih tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
 • ODLUKA o izmeni Odluke 08/2 broj 022.1-1/23 od 8. juna 2020. godine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0918/18-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Monus d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: