Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 6.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 6.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Унији Комора, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Унији Комора, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Сремској Митровици
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11990/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11992/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11991/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11993/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11995/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-12000/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11997/2017
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији штедних обвезница Републике Србије, 05 број 424-11998/2017
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању Комплекса Пољопривредне школе „Др Ђорђе Радић” у Краљеву за просторно културно-историјску целину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и вршиоца дужности члана и именовању чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт” Р
 • ЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Тераму, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената, превоза и других услуга Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12013/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12016/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12018/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12022/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12024/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12027/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12029/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12015/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11692/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11693/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11694/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11698/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденције лица одговорних за превоз и регистра лиценци за превоз терета и извода лиценце за превоз терета и о начину вођења евиденције о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама
 • ПРАВИЛНИК о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6037/2015 и издвојено мишљење судије
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5930/2015 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01240/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01241/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01242/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01243/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01244/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01245/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01246/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01247/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01248/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-01249/2017-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-01250/2017-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 3729/10, Јоксимовић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0196/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0752/16-11
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-724/2017-1
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац”, Нови Бечеј
ОГЛАСИ

Поделите: