Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 26.8.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 26.8.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о посебном програму образовања и васпитања
Други државни органи и државне организације
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јун 2020. године
  • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јануара до 30. јуна 2020. године
  • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2019 – јун 2020. године у односу на период јул 2018 – јун 2019. године
ОГЛАСИ

Поделите: