Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 30.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 30.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за поновно гласање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије
  • РЕШЕЊЕ о спровођењу поновног гласања на гласачком месту на којем је поништено гласање на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије

Поделите: