Објављен „Службени гласник РС“ број 100 од 26.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 100 од 26.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 5/0-01-703/2021-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2021. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичног подручја на територији општине Беочин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Бабушница

Поделите: