Novi pravilnik o evidenciji PDV – šta treba znati

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Službeni glasnik RS”, broj 90/2017, 119/2017 i 48/2018, u daljem tekstu: Pravilnik o evidenciji PDV) se primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Početkom primene Pravilnika o evidenciji PDV stavljeni su van snage stari pravilnici o evidenciji (stari pravilnik iz 2012. godine koji je važio do 30.6.2018. godine i pravilnik iz 2016. godine čija primena nikada nije ni započela).

Prvih godinu dana primene (do 30. juna 2019. godine), u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV nadležni poreski organ neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Objašnjenje u vezi sa ovim čitajte u komentaru o izmenama i dopunama Pravilnika iz juna 2018: Komentar izmena i dopuna Pravilnika o evidenciji PDV – šta je novo?

Prečišćeni tekst novog Pravilnika o evidenciji PDV i novi POPDV obrazac možete pogledati ovde.

Tekst pravilnika u PDF formatu možete preuzeti ovde, a POPDV obrazac u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: