Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura

Sistem za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura

1. Uvod

Sistem E-faktura omogućava pravnim licima i preduzetnicima:

a) da kreiraju elektronsku fakturu ili učitaju fajl sa elektronskom fakturom iz svog sistema i pošalju je kupcu,

b) da kreiraju elektronsku fakturu ili učitaju fajl sa elektronskom fakturom iz svog sistema i pošalju je kupcu koji je korisnik budžetskih sredstava, uz istovremenu registraciju fakture u Centralnom Registru Faktura,

c) da prime elektronsku fakturu od dobavljača i odštampaju je ili preuzmu u elektronskom obliku u svoj sistem radi dalje obrade i

d) elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost (u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja).

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: