Корисничко упутство за електронско евидентирање обрачуна ПДВ

1. Увод

Електронско евидентирање ПДВ, у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23) представља приказ података о обрачуну ПДВ, претходном порезу и корекцијама обрачуна ПДВ и претходног пореза. Овим законом је прописано ко су обвезници електронског евидентирања обрачуна ПДВ и електронског евидентирања претходног пореза. Електронско евидентирање ПДВ, уз имплементацију функционалности неопходних за интеграцију са информационим системом Управе царина и са Системом за управљање фискализацијом, представља неопходан предуслов да се, коришћењем СЕФ-а, омогући преузимање података који су од значаја за припрему прелиминарне пореске пријаве ПДВ. Обавеза електронског евидентирања претходног пореза се примењује за пореске периоде, у складу са законом којим се уређује ПДВ, који почињу после 31. августа 2024. године, а измењене одредбе којима се уређује електронско евидентирање обрачуна ПДВ примењују се од 1. јануара 2024. године, конкретно почев за порески период јануар 2024. године, односно за порески период први квартал 2024. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: