Ko i na koji način treba da odredi stvarnog vlasnika?

Komentar u vezi sa ovom temom smo objavili nakon donošenja Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (u junu 2018. godine). U međuvremenu su doneti podzakonski akti i druga dokumenta (vodič i korisničko uputstvo) koji su bliže uredili i objasnili ovo pitanje.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: