Када обвезник ПДВ набавља храну (кетеринг) за потребе радно ангажованих лица на снимању филма (глумци, статисти, техничка и друга лица), да ли има право да ПДВ обрачунат и исказан у рачуну претходног учесника у промету одбије као претходни порез?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: