Једноставна провера тренутне доступности сервера СЕФ и графички приказ доступности у току месеца

На сајту Удружења произвођача софтвера Србије постављена је страница под називом „СЕФ монитор“ која приказује тренутну доступност сервера СЕФ. На страни је дат и графички приказ доступности сервера СЕФ у току текућег месеца:

Помоћу ове странице сви заинтересовани могу брзо и једноставно добити информацију да ли су евентуални проблеми које имају у раду са СЕФ узроковани од стране СЕФ или се ради о некој другој врсти проблема.

Страница „СЕФ монитор“ се налази на следећој адреси: https://upss.rs/sef/

Поделите: