Информатор Пореске управе у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2023. годину

Овај порески информатор намењен је физичким лицима која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Годишњи порез на доходак грађана, почевши од пореза који се обрачунава за 2022. годину, обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања, уместо по решењу пореског органа како је то било до сада.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: