Финансијски извештаји за 2022. годину

1. Обим финансијског извештаја

Обим редовног, односно консолидованог годишњег финансијског извештаја, као и обим ванредног финансијског извештаја прописани су Законом о рачуноводству. За разлику од консолидованог годишњег и ванредног финансијског извештаја, код којих је обим финансијског извештаја увек исти, независно од врсте и карактеристика обвезника, обим редовног годишњег финансијског извештаја је опредељен величином обвезника, а у случају других правних лица и примењеном рачуноводственом регулативом, односно да ли примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица (Правилник МФ) или МСФИ за МСП, односно МСФИ.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: