Eвидентирањe промета преко фискалног уређаја када је стан у власништву АПВ, а корисник истог је Висока техничка школа, која стан издаје у закуп физичком лицу

Обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја у случају када је стан у власништву Аутономне покрајине Војводине (АПВ), а корисник истог је Висока техничка школа струковних студија из Суботице (Висока техничка школа), која предметну непокретност – стан издаје у закуп физичком лицу по тржишним ценама, при чему се добијена средства од закупнине прослеђују АПВ

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00390/2022-04 од 10.4.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: