еФактуре – нове исправке верзија 3.2 и ажурирано интерно техничко упутство

Допуна 5.3.23.
Од 5. марта 2023. године нове исправке 3.2 доступне су и на продукционој верзији СЕФ.

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 28. фебруара 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.2 решења СЕФ:

1. Додата могућност уноса вредности за заокруживање износа фактуре на форми фактуре

Додата могућност уноса вредности за заокруживање износа фактуре на форми фактуре. Наведена измена је приказана на страници 146 Интерног техничког упутства.

2. Матични број привредног субјекта више није обавезно поље

Матични број више није обавезан податак у профилу компаније.

3. Измењено трајање позивног линка на 14 дана

Измењено трајање позивног линка на 14 дана. Наведена измена је приказана на страници 166 Интерног техничког упутства.

4. Измењена логика слања обавештења путем емаил-а, увођењем периодичног слања обавештења са листом измена за некритичне операције.

Измењена логика слања обавештења путем емаил-а. За критичне операције (сторнирање фактуре и ручно одбијање фактура) слаће се обавештење тренутно, док ће за остале измене бити слато периодично обавештење са листом измена.

5. Исправке

1) Онемогућено је да се преко АПИ сервиса субјектима јавног сектора могу послати књижно одобрење и књижно задужење без „Број уговора“ и „Број оквирног споразума“ и „Број наруџбенице“.

2) Омогућено да корисник носилац јавних набавки преузме прилог фактуре.

3) Исправљен опис у swagger документацији за АПИ методу: /api/publicApi/vat-recording/individual

4) Омогућено отказивање излазне фактуре у статусу „Нова“.

5) Измењен редослед верзија на прегледу Појединачне евиденције ПДВ од најновије ка најстаријој.

6) На Збирној евиденцији ПДВ омогућено извршење даљих акција након што што корисник одабере опцију ”Сачувај корекцију” и притом унесе број збирне ПДВ евиденције који већ постоји у систему.

7) Код Појединачне евиденције ПДВ исправљена логика код приказивања поља „Право на одбитак ПДВ“ при промени смера документа.

8) Код Појединачне евиденције ПДВ и Збирне евиденције ПДВ додата порука грешке у случају да „Број обрачуна“ није јединствен.

9) На АПИ сервису је исправљена порука грешке код Појединачних пријава ПДВ за поље „Опис промета“ када корисник унесе више од 2000 карактера.

10) На страници „Компанија“ омогућен приказ података на форми, у случају поновног учитавања странице и освежавања података.

11) Исправљени преводи на страници Подешавања документа за поља ”Бројач”, ”Префикс броја”, ”Суфикс броја” и ”Валута”.

12) Додата валидациона грешка у случају отпремања авансне фактуре на којој је постављен датум доспећа.

13) У случају слања авансне фактуре без датума плаћања додата је одговарајућа порука грешке.

14) У случају покушаја отпремања XML датотеке додата је одговарајућа порука грешке уколико корисник није одабрао датотеку.

15) У случају додавања емаил адресе код додавања новог ЦРФ администратора, додата је одговарајућа порука грешке у случају да је невалидна емаил адреса.

16) У случају отпремања XML датотеке која садржи опис поризвода дужи од 2000 карактера, додата је одговарајућа порука грешке.

17) Исправљена функционалност при покушају слања фактуре у ЦРФ преко АПИ сервиса кориснику чије фактуре није потребно регистровати у ЦРФ-у на начин да се не формира фактура у статусу ”нацрт”.

18) Омогућено да се види историја приликом архивирања фактура од стране информационог посредника.

19) Исправљена укупна вредност на листи излазних и улазних фактура на начин да калкулација узима у обзир авансна плаћања са фактура.

20) Додата валидација да уколико се на коначном рачуну дода аванс без износа, мора се дефинисати бар један износ искоришћеног аванса, у супротном излази валидациона грешка.

21) Исправљена валидациона грешка за број рачуна банке на страници подешавања компаније уколико се унесе број рачуна дужи од 35 карактера.

22) При промени компаније освежава се број улазних докумената на командној табли.

23) За примаоца електронске фактуре који је субјект приватног сектора, а класификован је у складу са прописима којима се уређује буџетски систем као „тип КЈС 7 – Остали корисници јавних средстава“, уклоњена је обавеза уноса података о број уговора/броју наруџбенице/броју оквирног споразума.

24) Приликом креирања књижног одобрења и књижног задужења где се на страни примаоца налазе субјекти јавног сектора омогућено је додавање више повезаних докумената који нису послати путем СЕФ-а (документа из претходног периода).

25) Исправљен проблем при сортирању улазних докумената по износу.

26) Исправљена валидациона грешка на форми фактуре уколико се унесе неисправан проценат ПДВ- а на излазној фактури.

27) При креирању фактуре путем АПИ сервиса у случају да ставка фактуре има назив дужине више од 2000 карактера приказаће се одговарајућа порука гређе неће се креирати нови документ у статусу ”Нова”.

28) Исправљен проблем при погрешном приказу јединице мере на форми фактуре у случају када пошиљалац наведе ”Ком” а систем прикаже ”kwh”.

29) Исправљен приказ наводника у емаил обавештењима.

30) Исправљена валидациона грешка при покушају додавања постојећег контакта.

31) Исправљено повезивање авансних фактура са коначним рачуном за фактуре послате путем АПИ сервиса.

32) Додате недостајуће валуте – VEF, XAG, XAU, XBA, XBB, XBC, XBD, XPT and XTS.

33) Извршена је исправка на начин да приказ адресе примаоца фактуре на форми фактуре користи податке о привредном субјекту из профила компаније уместо из адресе контакта.

34) Додат линк за Политику приватности на страници за регистровање на основу позива.

35) Исправљен tooltip за приказивање описа разлога ослобођења од ПДВ-а када се одабере Ћирилица.

36) У одељку ”АПИ Менаџмент” додато поље за унос ендпоинта за пријем нотификација намењени носиоцима јавних набавки.

37) Омогућено да се у екстензији уместо „InvoicedPrepaymentAmmountType“ користи „InvoicedPrepaymentAmountType“ (могу се користити обе верзије).

38) Уклоњена лабела из ПДФ приказа фактуре за број телефона ако број телефона није унет.

39) Унапређен приказ броја фактуре са стране примаоца у случају предугачког податка.

40) Исправљен приказ статуса на Појединачној и Збирној евиденцији ПДВ на начин да се прикаже боја статуса.

41) Исправљен проблем при одабиру филтера са статусом „Нацрт“ на излазним фактурама.

42) Измењен назив акције „Сачувај“ на страници за АПИ менаџмент.

43) На страници за преглед корисника исправљене поруке грешака за истекли верификациони линк и за неактиван кориснички налог.

44) Исправљена порука грешке при покушају регистрације ЦРФ администратора коришћењем постојећег корисничког имена.

45) Омогућено освежавање информације приликом додавања новог ЦРФ администратора.

46) Када компанија има одабраног Информационог посредника уклоњена могућност коришћења акције „Освежи податке“ из надлежних институација.

47) Исправљен је погрешан приказ датума плаћања и датума промета код појединачне ПДВ евиденције путем АПИ сервиса.

48) Исправљена порука грешке приликом слања фактуре преко АПИ сервиса и отпремањем XML датотеке, уколико недостаје ИД код вредности PartyTaxSheme.

49) Исправљен бројач фактура и укупан износ на листи фактура када се селектује више фактура са различитим валутама на начин да се приказују исправне вредности.

50) Отклоњена грешка приликом попуњавања поља ”шифра” при додавању новог производа у регистру роба и услуга на начин да је дугме ”Додај производ” видљиво.

51) Отклоњена грешка при додавању пореске категорије на начин да је пореска категорија видљива у детаљном приказу документа након слања документа.

52) За улазне фактуре код субјеката јавног сектора склоњени статуси „Подсетник послат“ и „Поново обавештени“.

53) Исправљена порука грешке у случају да је фактура у статусу „Нацрт“ и уради се освежавање контакта за примаоца фактуре.

54) Онемогућено да се изабере више пута иста пореска категорија на документу.

55) Унапређена логика детекције конкурентног едитовања исте фактуре из различитих browser -а.

56) Измењена порука грешке при слању Појединачне евиденције ПДВ-а путем АПИ сервиса у случају негативних износа.

57) Омогућено је сторнирање документа регистрованог на ЦРФ у случају да је обавеза ручно отказана на ЦРФ-у.

Поделите: