eFakture – nove ispravke verzija 3.1 i ažurirano interno tehničko uputstvo

Dopuna 28.1.23.
Od 28. januara 2023. godine nove ispravke 3.1 dostupne su i na produkcionoj verziji SEF.

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Podsećamo da su od avgusta 2022. godine nove ispravke prvo dostupne samo na demo verziji SEF a tek posle određenog vremena i na produkcionoj verziji (videti tekst ovde).
Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten biće uskoro ažurirano sa verzijom od 11. januara 2023. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo ispravke 3.1 rešenja SEF:

1. Omogućeno kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa

Omogućeno kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa. Navedena izmena je prikazana na stranici 202 Internog tehničkog uputstva.

2. Uvedena validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran

Uvedena validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran. Navedena izmena je prikazana na stranici 204 Internog tehničkog uputstva.

3. Ukinuta mogućnost otkazivanja izdate fakture

Ukinuta mogućnost otkazivanja izdate fakture. Zadržana mogućnost storniranja izdate fakture. Navedena izmena je prikazana na stranicama 189 i 204 Internog tehničkog uputstva.

4. Omogućeno da se otkazivanje fakture u CRF-u radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju

Omogućeno da se otkazivanje fakture u CRF-u radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju. Navedena izmena je prikazana na stranicama 189 i 213 Internog tehničkog uputstva.

5. Omogućeno da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može da naknadno odobri fakturu

Omogućeno da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može da naknadno odobri fakturu. Navedena izmena je prikazana na stranici 214 Internog tehničkog uputstva.

6. Izmenjene su labele „Odobri“/“Odbaci“ u „Prihvatanje“/“Odbijanje“, i „Preuzmi“ u „Preuzmi PDF“ na formi fakture

Izmenjene su labele „Odobri“/“Odbaci“ u „Prihvatanje“/“Odbijanje“, i „Preuzmi“ u „Preuzmi PDF“ na formi fakture. Navedena izmena je prikazana na stranicama 189, 203, 204, 213 i 214 Internog tehničkog uputstva na relevantnim slikama.

Podelite: