Да ли се прометом добара из области грађевинарства сматра испорука намештаја који се уграђује са уградњом односно испорука намештаја који се не уграђује?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: