Да ли се на новчани износ који обвезник ПДВ (на кога гласи рачун) потражује од осталих власника идеалних делова пословне зграде, обрачунава ПДВ, и ко има право на одбитак претходног пореза?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: