Da li postoji povezanost među licima u slučaju kada je jedan bračni drug (suprug) osnivač privrednog društva (pravno lice A) sa 33% učešća u kapitalu tog pravnog lica, dok je drugi bračni drug (supruga) osnivač i 100% vlasnik drugog privrednog društva (pravno lice B), pri čemu supruga, istovremeno, obavlja i delatnost u cilju ostvarivanja prihoda kao preduzetnik (preduzetnička agencija), dok su istovremeno oba supružnika osnivači (zajedno sa drugim fizičkim licima) udruženja građana sa statusom pravnog lica (pravno lice C)?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: