Да ли обвезник ПДВ има право да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету за набавку виљушкара одбије као претходни порез уколико се предметно добро плаћа делом из средстава обвезника ПДВ који набавља виљушкар, а делом плаћање врши давалац новчане донације уплатом на рачун испоручиоца виљушкара?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: