АПР враћа више или погрешно уплаћена средства по службеној дужности

Агенција за привредне регистре је покренула поступак по службеној дужности за повраћај више или погрешно уплаћених средстава која су уплаћена у току 2015. године (то су више или погрешно уплаћена средства која су утврђена контролом АПР-а а не на основу захтева).

У наредном периоду ће се наставити са повраћајем више или погрешно уплаћених средстава која су уплаћена у току 2016, 2017. и 2018. године.

Што се тиче повраћаја средстава на основу захтева подносиоца регистрационих пријава, то је процес који већ постоји од раније и који се наставља. Претрага таквих решених предмета за које још није извршен повраћај може се извршити овде.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„На основу члана  4. Правилника о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава, Агенција за привредне регистре је, по службеној дужности, покренула поступак за повраћај тих средстава на рачун уплатиоца.

Средства се враћају правним лицима која су у току 2015. године према АПР-у извршила уплату већег износа накнаде или су, пак, погрешно уплатила средства.

И у наредном периоду, АПР ће наставити са повраћајем више или погрешно уплаћених средстава извршених у 2016, 2017. и 2018. години, у складу са извршеном контролом коју спроводе надлежни регистри, односно Сектор економско- финансијских послова Агенције. 

Такође, АПР ће наставити да извршава и повраћај више или погрешно уплаћених средстава према достављеним захтевима подносиоца регистрационих пријава а преглед предмета, одн. регистрационих захтева, по којима је идентификован вишак уплаћених средстава по решеним предметима, а за које није извршен повраћај, дат је у апликацији Претрага решених предмета за које су уплаћене накнаде у већем износу од прописаних.“

Поделите: