Врста податка Период Податак Податак 2
Просечна бруто зарадаМај 2022. 102432 102432
Најнижа основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2022. 30880 30880
Највиша основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2022. 441140 441140
Минимална бруто зарадаАвгуст 2022. 50063.45 50063.45
Неопорезиви износ зараде1. јануар 2022 - 31. јануар 2023. 19300 11790
Неопорезиви износ за превоз 1. фебруар 2022 - 31. јануар 2023. 4359 4359
Неопорезиви износ стипендије 1. фебруар 2022 - 31. јануар 2023. 33413 33413
Број месеци који се рачунају за просек 12
Минимална цена рада нето по часу 1. јануар - 31. децембар 2022. 201.22