Врста податка Период Податак Податак 2
Просечна бруто зарада Септембар 2019. 74160 74160
Најнижа основица доприноса 1. јануар - 31. децембар 2019. 23921 23921
Највиша основица доприноса 1. јануар - 31. децембар 2019. 341725 341725
Минимална бруто зарада Новембар 2019. 35036.24 35036.24
Неопорезиви износ зараде 1. фебруар 2019 - 31. јануар 2020. 15300 11790
Неопорезиви износ за превоз 1. фебруар 2019 - 31. јануар 2020. 3914 3914
Неопорезиви износ стипендије 1. фебруар 2019 - 31. јануар 2020. 11741 11741
Број месеци који се рачунају за просек 12
Минимална цена рада нето по часу 1. јануар - 31. децембар 2019. 155.3