Врста податка Период Податак Податак 2
Просечна бруто зарада Април 2020. 81486 81486
Најнижа основица доприноса 1. јануар - 31. децембар 2020. 25801 25801
Највиша основица доприноса 1. јануар - 31. децембар 2020. 368590 368590
Минимална бруто зарада Јул 2020. 42963.42 42963.42
Неопорезиви износ зараде 1. јануар 2020 - 31. јануар 2021. 16300 11790
Неопорезиви износ за превоз 1. фебруар 2020 - 31. јануар 2021. 3988 3988
Неопорезиви износ стипендије 1. фебруар 2020 - 31. јануар 2021. 30570 30570
Број месеци који се рачунају за просек 12
Минимална цена рада нето по часу 1. јануар - 31. децембар 2020. 172.54