Врста податка Период Податак Податак 2
Просечна бруто зарадаАвгуст 2020. 80901 80901
Најнижа основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2020. 25801 25801
Највиша основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2020. 368590 368590
Минимална бруто зарадаОктобар 2020. 40994.35 40994.35
Неопорезиви износ зараде1. јануар 2020 - 31. јануар 2021. 16300 11790
Неопорезиви износ за превоз 1. фебруар 2020 - 31. јануар 2021. 3988 3988
Неопорезиви износ стипендије 1. фебруар 2020 - 31. јануар 2021. 30570 30570
Број месеци који се рачунају за просек 12
Минимална цена рада нето по часу 1. јануар - 31. децембар 2020. 172.54