Врста податка Период Податак Податак 2
Просечна бруто зарадаЈун 2021. 89793 89793
Најнижа основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2021. 28402 28402
Највиша основица доприноса1. јануар - 31. децембар 2021. 405750 405750
Минимална бруто зарадаСептембар 2021. 43568.73 43568.73
Неопорезиви износ зараде1. јануар 2021 - 31. јануар 2022. 18300 11790
Неопорезиви износ за превоз 1. фебруар 2021 - 31. јануар 2022. 4040 4040
Неопорезиви износ стипендије 1. фебруар 2021 - 31. јануар 2022. 30967 30967
Број месеци који се рачунају за просек 12
Минимална цена рада нето по часу 1. јануар - 31. децембар 2021. 183.93