Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ

Поље 7.2 Обрасца ПОПДВ

У пољу 7.2 Обрасца ПОПДВ исказују се подаци о вредности добара и услуга која је у пореском периоду плаћена пољопривреднику по основу набављених пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга.

Ако је у пореском периоду ранијем од пореског периода у којем је пољопривредник испоручио пољопривредне и шумске производе, односно пружио пољопривредне услуге обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ платио пољопривреднику вредност примљених добара, односно услуга, податак о износу плаћене вредности исказује се у пољу 7.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је пољопривредник извршио промет тих добара и услуга.

Ако је у пореском периоду каснијем од пореског периода у којем је пољопривредник испоручио пољопривредне и шумске производе, односно пружио пољопривредне услуге обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ платио пољопривреднику вредност примљених добара, односно услуга, податак о износу плаћене вредности исказује се у пољу 7.2 Обрасца ПОПДВ за порески период у којем је плаћена вредност пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга.

Податак у пољу 7.2 Обрасца ПОПДВ не може бити са предзнаком „минус”.