Прилог 4

СПИСАК ЦАРИНАРНИЦА И ЊИХОВИХ  ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Ред. бр.

Назив

Шифра

1

2

1

Одељење за наплату буџетских прихода

16373

2

Царинарница Београд

11002

1

Одсек за царинско-управни поступак

11401

2

Одсек за царинско-прекршајни поступак

11428

3

Одсек за кадровске и опште послове

11592

4

Одсек за финансијско-материјалне послове и продају робе

11606

5

Царинска испостава Складишта

11134

6

Одсек за послове царињења

11711

7

Одсек за послове царинског надзора

11720

8

Царинска испостава Лука Београд

11029

9

Одсек за послове царињења

11070

10

Одсек за послове царинског надзора

11100

11

Царински реферат Савско пристаниште

11240

12

Царинска испостава Београд

11347

13

Царинска испостава Железничка станица Београд

11118

14

Одсек за послове царињења

11690

15

Одсек за послове царинског надзора

11584

16

Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш – Београд

11096

17

Царинска испостава Београдски сајам

11126

18

Царинска испостава Пошта Београд

11045

19

Царинска испостава за послове царинског надзора – Београд

11207

20

Одсек за послове царињења

11738

21

Одсек за послове царинског надзора

11746

22

Царинска испостава Терминал – Београд

11568

23

Одсек за послове царињења

11355

24

Одсек за послове царинског надзора

11363

25

Царинска испостава Аеродром Београд

11410

26

Одсек за послове царињења

11576

27

Одсек за послове царинског надзора

11622

28

Царинска испостава Аеродром Никола Тесла

11274

29

Царинска испостава за курирске пошиљке – ДХЛ

11282

30

Царинска испостава Панчево

11037

31

Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево

11231

3

Царинарница Шабац

42005

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

42013

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

42048

3

Царинска испостава Шабац

42056

4

Царинска испостава Сремска Митровица

42072

5

Царинска испостава Сремска Рача

42102

6

Царинска испостава Ваљево

42145

7

Царинска испостава Мали Зворник

42153

8

Царинска испостава Бадовинци

42188

9

Царинска испостава Трбушница

42196

10

Царинска испостава Љубовија

42200

11

Царински реферат Слободна зона Шабац

42277

12*

Царински реферат Инђија*

42285*

4

Царинарница Кладово

12009

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

12238

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

12262

3

Царинска испостава Ђердап

12289

4

Царинска испостава Прахово

12041

5

Царинска испостава Мокрање

12033

6

Царинска испостава Велико Градиште

12068

7

Царински реферат Бор

12297

8

Царинска испостава Вршка Чука

12319

9

Царински реферат Зајечар

12327

10

Царински реферат Ђердап II

12084

11

Царински реферат Мајданпек

12092

5

Царинарница Димитровград

13005

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

13358

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

13250

3

Царинска испостава Железничка станица Димитровград

13021

4

Царинска испостава Терминал – Градина

13013

5

Царинска испостава Градина

13277

6

Царински реферат Пирот

13048

7

Царинска испостава Слободна зона Пирот

13030

6

Царинарница Краљево

14001

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

14222

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

14028

3

Царинска испостава Краљево

14052

4

Царинска испостава Чачак

14060

5

Царинска испостава Горњи Милановац

14176

6

Царински реферат Рашка

14010

7

Царински пункт Рудница

14320

8

Царинска испостава Нови Пазар

14109

9

Царинска испостава Шпиљани

14338

10

Царински пункт Брњачки мост

14346

7

Царинарница Крушевац

45004

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

45012

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

45039

3

Царинска испостава Крушевац

45047

4

Царински реферат Параћин

45055

5

Царински реферат Трстеник

45063

6

Царински реферат Слободна зона Крушевац

45110

8

Царинарница Ужице

46000

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

46132

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

46116

3

Царинска испостава Ужице

46027

4

Царински реферат Слободна зона Ужице

46124

5

Царински реферат Пожега

46035

6

Царинска испостава Пријепоље

46043

7

Царински реферат Јабука

46051

8

Царински реферат железничка станица Пријепоље – Коловрат

46060

9

Царинска испостава Гостун

46078

10

Царински реферат Бајина Башта

46086

11

Царинска испостава Котроман

46094

12

Царинска испостава Увац

46108

13

Царински реферат Слободна зона Прибој

46159

9

Царинарница Ниш

15008

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

15130

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

15300

3

Царинска испостава Железничка станица Ниш

15075

4

Царински реферат Пошта Ниш

15083

5

Царинска испостава Аеродром – Ниш

15156

6

Царински реферат Књажевац

15113

7

Царинска испостава Врање

15121

8

Царинска испостава Лесковац

15024

9

Царинска испостава Прокупље

15407

10

Царински реферат Стрезимировци

15040

11

Царински реферат Рибарци

15032

12

Царинска испостава Прешево

15172

13

Царинска испостава Терминал – Прешево

15105

14

Царински реферат Железничка станица Ристовац

15288

15

Царински реферат Прохор Пчињски

15164

10

Царинарница Крагујевац

17000

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

17205

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

17221

3

Царински реферат Железничка станица Крагујевац

17043

4

Царински реферат Слободна зона Крагујевац

17370

5

Царинска испостава Крагујевац

17019

6

Царински реферат Лапово

17078

7

Царински реферат Јагодина

17027

8

Царински реферат Аранђеловац

17256

9

Царински реферат Младеновац

17329

10

Царински реферат Пожаревац

17337

11

Царинска испостава Смедерево

17345

12

Царински реферат за металску индустрију – Железара

17353

13

Царински реферат Смедеревска Паланка

17035

14

Царински реферат Слободна зона Смедерево

17388

15*

Царински реферат Велика Плана *

17094*

11

Царинарница Нови Сад

21008

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

21229

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

21415

3

Царински реферат за послове царинског надзора

21202

4

Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад

21016

5

Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад

21440

6

Царински реферат Нови Сад

21458

7

Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад

21067

8

Царински реферат Пошта Нови Сад

21059

9

Царинска испостава Бачка Паланка

21024

10

Царинска испостава Мост Бачка Паланка

21105

11

Царински реферат Нештин

21156

12

Царински реферат Вајска

21466

13

Царински реферат Врбас

21040

14

Царинска испостава Батровци

21091

15

Царински реферат Јамена

21148

16

Царинска испостава Железничка станица Шид

21083

17

Царинска испостава Шид

21342

18

Царински реферат Сот

21270

19

Царински реферат Љуба

21300

20

Царински реферат Бечеј

21369

21

Царински реферат Слободна зона Нови Сад

21377

12

Царинарница Сомбор

22004

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

22225

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

22268

3

Царински реферат Сомбор

22047

4

Царински реферат Апатин

22012

5

Царинска испостава Богојево

22128

6

Царински реферат Железничка станица Богојево

22292

7

Царинска испостава Бездан – Мохач

22039

8

Царински реферат Бездан

22144

9

Царинска испостава Бачки Брег

22020

13

Царинарница Вршац

23000

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

23221

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

23264

3

Царинска испостава Железничка станица Вршац

23035

4

Царински реферат Аеродром Вршац

23337

5

Царинска испостава Ватин

23027

6

Царинска испостава Калуђерово

23019

7

Царинска испостава Хемофарм Вршац

23043

14

Царинарница Зрењанин

24007

1

Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак

24236

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

24260

3

Царинска испостава Зрењанин

24023

4

Царински реферат Слободна зона Зрењанин

24287

5

Царински реферат Међа

24058

6

Царински реферат Јаша Томић

24074

7

Царинска испостава Kикинда

24015

8

Царински реферат Наково

24066

9

Царински реферат Врбица

24295

10

Царинска испостава Српска Црња

24031

15

Царинарница Суботица

25003

1

Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак

25275

2

Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове

25348

3

Царинска испостава Јавна складишта Суботица

25038

4

Царинска испостава Слободна зона Суботица

25160

5

Царинска испостава Железничка станица Суботица

25046

6

Царинска испостава Терминал – Хоргош

25011

7

Царинска испостава Хоргош

25151

8

Царинска испостава Терминал – Келебија

25054

9

Царинска испостава Келебија

25267

10

Царинска испостава Сента

25062

11

Царински реферат Ђала

25089

12

Царински реферат Бајмок

25097

13

Царински реферат Бачки Виногради

25178

14

Царинска испостава Хоргош II

25186

16

Царинарница Приштина

31003

1

Царински пункт Мердаре

31305

2

Царински пункт Мутиводе

31313

3

Царински пункт Депце

31321

4

Царински пункт Кончуљ

31330

 

*Службени гласник РС, број 104/2018