Прилог 6

РОБА ЗА ЧИЈИ УВОЗ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДИО ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. Мере

1

2

3

8525

Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или репродукцију звука; телевизијске камере; дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 80

- Tелевизијске камере, дигиталне камере и видео камере са рекордерима (камкодери):

- - телевизијске камере:

8525 80 19 00

- - - остале

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

8525 80 30 00

- - дигиталне камере

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

- - видео камере са рекордерима (камкордери):

8525 80 91 00

- - - само за снимање слике и тона непосредно при употреби телевизијске

Камере

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

8525 80 99 00

- - - остале

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

8802

Остали ваздухоплови (нпр: хеликоптери, авиони);

космичке летилице (укључујући сателите) и летилице –

носачи космичких летилица:

- Хеликоптери:

8802 11 00 00

- - Неоперативне масе не преко 2 000 kg

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

9503 00

Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима; колица за лутке; лутке; остале играчке; умањени модели и слични модели за игру, са погоном или без погона; слагалице свих врста:

- остале играчке и модели, са уграђеним мотором:

9503 00 75 00

- - од пластичних маса

Еx – беспилотне летелице (дронови)

-

9503 00 79 00

- - од осталих материјала

Еx – беспилотне летелице (дронови)

-”