Прилог 6

РОБА ЗА ЧИЈИ УВОЗ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ РАДИО ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

8301

брисани су (види тачку 10. Одлуке - 29/2018-7)

8301 20 00 00

8301 70 00 00

8471

8471 30 00 00

8517

8517 11 00 00

8517 61 00

8517 61 00 10

8517 61 00 91

8517 62 00

8517 62 00 91

8517 69

8517 69 30

8517 69 30 90

8517 69 90

8517 69 90 10

8518

8518 10

8518 10 30 00

8518 10 95

8518 10 95 90

8525

8525 50 00 00

8525 60 00

8525 60 00 90

8525 80

8525 80 19 00

8525 80 30 00

8525 80 91 00

8525 80 99 00

8526

8526 10 00 00

8526 91

8526 91 80 00

8526 92 00 00

8528

8528 72

8528 72 40 00

8543

8543 20 00 00

8802

Остали ваздухоплови (нпр: хеликоптери, авиони);

космичке летилице (укључујући сателите) и летилице –

носачи космичких летилица:

- Хеликоптери:

8802 11 00 00

- - Неоперативне масе не преко 2 000 kg

Еx – беспилотне летелице (дронови)

KD

9503 00

Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне

Играчке са точковима; колица за лутке; лутке; остале играчке; умањени модели и слични модели за игру, са погоном или без погона; слагалице свих врста:

- остале играчке и модели, са уграђеним мотором:

9503 00 75 00

- - од пластичних маса

Еx – беспилотне летелице (дронови)

-

9503 00 79 00

- - од осталих материјала

Еx – беспилотне летелице (дронови)

-