Прилог 4
СПИСАК ЦАРИНАРНИЦА И ЊИХОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
                     
 
                     
Ред. бр. Назив Шифра
1 Одељење за наплату буџетских прихода       16373
                     
2 Царинарница Београд       11002
                     
1 Одсек за царинско-управни поступак         11401
2 Одсек за царинско-прекршајни поступак       11428
3 Одсек за кадровске и опште послове         11592
4 Одсек за финансијско-материјалне послове и продају робе   11606
5 Царинска испостава Складишта         11134
6 Одсек за послове царињења           11711
7 Одсек за послове царинског надзора         11720
8 Царинска испостава Лука Београд         11029
9 Одсек за послове царињења           11070
10 Одсек за послове царинског надзора         11100
11 Царинска испостава Београд           11347
12 Царинска испостава Железничка станица Београд     11118
13 Одсек за послове царињења           11690
14 Одсек за послове царинског надзора         11584
15 Царинска испостава Ранжирна железничка станица Макиш - Београд 11096
16 Царинска испостава Београдски сајам         11126
17 Царинска испостава Пошта Београд         11045
18 Царинска испостава за послове царинског надзора - Београд   11207
19 Царински реферат Лука           11223
20 Царински реферат Савско пристаниште       11240
21 Царинска испостава Терминал - Београд     11568
22 Одсек за послове царињења         11355
23 Одсек за послове царинског надзора       11363
24 Царинска испостава Аеродром Београд     11410
25 Одсек за послове царињења         11576
26 Одсек за послове царинског надзора       11622
27 Царинска испостава Аеродром Никола Тесла     11274
28 Царинска испостава за курирске пошиљке - ДХЛ   11282
29 Царинска испостава Панчево         11037
30 Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево   11231
                     
3 Царинарница Шабац             42005
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   42013
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 42048
3 Царинска испостава Шабац         42056
4 Царинска испостава Сремска Митровица     42072
5 Царинска испостава Сремска Рача       42102
6 Царинска испостава Ваљево         42145
7 Царинска испостава Мали Зворник       42153
8 Царинска испостава Бадовинци         42188
9 Царинска испостава Трбушница         42196
10 Царинска испостава Љубовија         42200
11 Царински реферат Слободна зона Шабац   42227
                     
4 Царинарница Кладово           12009
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   12238
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 12262
3 Царинска испостава Ђердап         12289
4 Царинска испостава Прахово         12041
5 Царинска испостава Мокрање         12033
6 Царинска испостава Велико Градиште       12068
7 Царински реферат Бор           12297
8 Царинска испостава Вршка Чука         12319
9 Царински реферат Зајечар           12327
10 Царинска испостава Ђердап II         12084
11 Царински реферат Мајдампек           12092
                     
5 Царинарница Димитровград         13005
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   13358
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 13250
3 Царинска испостава Железничка станица Димитровград 13021
4 Царинска испостава Терминал - Градина       13013
5 Царинска испостава Градина         13277
6 Царински реферат Пирот           13048
7 Царински реферат Слободна зона Пирот       13030
                     
6 Царинарница Краљево           14001
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   14222
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 14028
3 Царинска испостава Краљево         14052
4 Царинска испостава Чачак         14060
5 Царинска испостава Горњи Милановац       14176
6 Царински реферат Рашка           14010
7 Царински пункт Рудница           14320
8 Царинска испостава Нови Пазар         14109
9 Царинска испостава Шпиљани     14338
10 Царински пункт Брњачки мост         14346
                     
7 Царинарница Крушевац           45004
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   45012
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 45039
3 Царинска испостава Крушевац         45047
4 Царински реферат Параћин           45055
5 Царински реферат Трстеник         45063
6 Царински реферат Слободна зона Крушевац       45110
                     
8 Царинарница Ужице             46000
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   46132
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 46116
3 Царинска испостава Ужице           46027
4 Царински реферат Слободна зона Ужице       46124
5 Царински реферат Пожега           46035
6 Царинска испостава Пријепоље         46043
7 Царински реферат Јабука           46051
8 Царински реферат железничка станица Пријепоље - Коловрат 46060
9 Царинска испостава Гостун         46078
10 Царински реферат Бајина Башта         46086
11 Царинска испостава Котроман         46094
12 Царинска испостава Увац           46108
13 Царински реферат  Слободна зона Прибој         46159
                     
9 Царинарница Ниш             15008
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   15130
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 15300
3 Царинска испостава Железничка станица Ниш     15075
4 Царински реферат Пошта Ниш         15083
5 Царинска испостава Аеродром - Ниш       15156
6 Царинска испостава Књажевац         15113
7 Царинска испостава Врање         15121
8 Царинска испостава Лесковац         15024
9 Царинска испостава Прокупље         15407
10 Царински реферат Стрезимировци       15040
11 Царински реферат Рибарци           15032
12 Царинска испостава Прешево         15172
13 Царинска испостава Терминал - Прешево     15105
14 Царински реферат Железничка станица Ристовац   15288
15 Царинска испостава Прохор Пчињски       15164
                     
10 Царинарница Крагујевац           17000
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   17205
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 17221
3 Царински реферат Железничка станица Крагујевац   17043
4 Царински реферат Слободна зона Крагујевац     17370
5 Царинска испостава Крагујевац       17019
6 Царински реферат Лапово           17078
7 Царински реферат Јагодина         17027
8 Царински реферат Аранђеловац         17256
9 Царински реферат Младеновац         17329
10 Царински реферат Пожаревац         17337
11 Царинска испостава Смедерево         17345
12 Царински реферат за металску индустрију - Железара   17353
13 Царински реферат Смедеревска Паланка     17035
14 Царински реферат Слободна зона Смедерево     17388
                     
11 Царинарница Нови Сад           21008
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   21229
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 21415
3 Царински реферат за послове царинског надзора   21202
4 Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад     21016
5 Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад   21440
6 Царински реферат Нови Сад         21458
7 Царинска испостава Ранжирна железничка станица Нови Сад 21067
8 Царински реферат Пошта Нови Сад       21059
9 Царинска испостава Бачка Паланка       21024
10 Царинска испостава Мост Бачка Паланка     21105
11 Царински реферат Нештин           21156
12 Царински реферат Вајска           21466
13 Царински реферат Врбас           21040
14 Царинска испостава Батровци         21091
15 Царински реферат Јамена           21148
16 Царинска испостава Железничка станица Шид     21083
17 Царинска испостава Шид           21342
18 Царински реферат Сот           21270
19 Царински реферат Љуба           21300
20 Царински реферат Бечеј           21369
21 Царински реферат Слободна зона Нови Сад         21377
                     
12 Царинарница Сомбор           22004
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   22225
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 22268
3 Царински реферат Сомбор           22047
4 Царински реферат Апатин           22012
5 Царинска испостава Богојево         22128
6 Царински реферат Железничка станица Богојево   22292
7 Царинска испостава Бездан - Мохач       22039
8 Царински реферат Бездан           22144
9 Царинска испостава Бачки Брег         22020
                     
13 Царинарница Вршац             23000
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   23221
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 23264
3 Царинска испостава Железничка станица Вршац   23035
4 Царински реферат Аеродром Вршац       23337
5 Царинска испостава Ватин           23027
6 Царинска испостава Калуђерово       23019
7 Царинска испостава Хемофарм Вршац       23043
                     
14 Царинарница Зрењанин           24007
                     
1 Реферат за царинско-управни и прекршајни поступак   24236
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 24260
3 Царинска испостава Зрењанин         24023
4 Царински реферат Слободна зона Зрењанин     24287
5 Царински реферат Међа           24058
6 Царински реферат Јаша Томић         24074
7 Царинска испостава Kикинда         24015
8 Царински реферат Наково           24066
9 Царински реферат Врбица           24295
10 Царинска испостава Српска Црња       24031
                     
15 Царинарница Суботица           25003
                     
1 Одсек за царинско-управни и прекршајни поступак   25275
2 Одсек за финансијско-материјалне, кадровске и опште послове 25348
3 Царинска испостава Јавна складишта Суботица   25038
4 Царински реферат Слободна зона Суботица     25160
5 Царинска испостава Железничка станица Суботица   25046
6 Царинска испостава Терминал - Хоргош       25011
7 Царинска испостава Хоргош         25151
8 Царинска испостава Терминал - Келебија     25054
9 Царинска испостава Келебија         25267
10 Царинска испостава Сента         25062
11 Царински реферат Ђала           25089
12 Царински реферат Бајмок           25097
13 Царински реферат Бачки Виногради           25178
14 Царинска испостава Хоргош II           25186
                     
16 Царинарница Приштина           31003
                     
1 Царински пункт Мердаре           31305
2 Царински пункт Мутиводе           31313
3 Царински пункт Депце           31321
4 Царински пункт Кончуљ           31330