ŠIFARNIK DELATNOSTI
+ paušalno oporezivanje

U polje „Pretraga“ upišite šifru ili naziv/deo naziva delatnosti. Za upis koristite ono pismo (ćirilica ili latinica) koje je trenutno odabrano na strani.

 

Podsećamo da pravo na paušalno oporezivanje ne može da ostvari preduzetnik:
1. ako obavlja delatnost za koju nije dozvoljeno paušalno oporezivanje (videti tabelu);
2. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
3. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
4. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost.

Paušalno oporezivanje – zahtev, rokovi i ko nema pravo