ШИФАРНИК ДЕЛАТНОСТИ
+ паушално опорезивање

У поље „Претрага“ упишите шифру или назив/део назива делатности. За упис користите оно писмо (ћирилица или латиница) које је тренутно одабрано на страни.

 

Подсећамо да право на паушално опорезивање не може да оствари предузетник:
1. ако обавља делатност за коју није дозвољено паушално опорезивање (видети табелу);
2. у чију делатност улажу и друга лица;
3. чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности – већи од 6.000.000 динара;
4. који је евидентиран као обвезник пореза на додату вредност.

Паушално опорезивање – захтев, рокови и ко нема право