ПРИМЕРИ Износ
1 Престали су услови за одбитак претходног пореза за опрему и објекте -250000
2 Исправка претходног пореза на основу решења царине о смањењу основице за ПДВ -60000
8е ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СЕ МОЖЕ ОДБИТИ КАО ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ И ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Износ
8е.4 Исправка одбитка - смањење претходног пореза, осим по основу измене основице за промет добара и услуга -310000

 

Повратак на почетак