ПРИМЕРИ ПДВ
1 Плаћен ПДВ из царинског рачуна у текућем периоду 140000
2 Плаћен ПДВ на основу решења царине о повећању основице за увоз из ранијег периода 35000
6.2 Увоз добара на који се плаћа ПДВ 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ПДВ
6.4 Укупан ПДВ плаћен при увозу добара, а који се може одбити као претходни порез 175000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак