Поље које тражите је

Поље 7.2

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
7. НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА Набавке од пољопривредника који нису обвезници ПДВ
Члан 34. Закона о ПДВ
Аванси се не евидентирају
ПОЉА 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4
7.2
Вредност плаћених добара и услуга
У периоду када је извршено плаћање, осим у случају када је плаћање извршено пре промета (у том случају се евидентира у истом периоду када је извршена набавка).
УПУТСТВО ПУ 2

Повратак на почетак