ПРИМЕРИ Износ
1 Банка је извршила обрачун провизије за банкарске услуге 10000
2 Извршен је обрачун месечне камате по кредиту 24000
3 Набављен је аутомобил од добављача који при набавци није имао право на одбитак претходног пореза 400000
4 Купљен је пословни простор (није први пренос) од обвезника ПДВ без уговарања обрачуна ПДВ 2500000
5 Накнадно добијено одобрење за купљени пословни простор у претходном периоду -100000
6 Од добављача за превоз у вези са извозом добијено књижно задужење за споредне трошкове 30000
8в Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ, осим по основу промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ из тач. 8а и 8б 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Накнада/вредност
8в.2 Добра и услуге уз накнаду, осим из тачке 8в.1, укључујући и повећање, односно смањење те накнаде 2864000

 

Повратак на почетак