ПРИМЕРИ Износ
1 Извршена замена добара у гарантном року 10000
2 Подељени пословни узорци потенцијалним купцима 20000
3 На сајму подељен рекламни материјал (до 0,25% укупног промета) 15000
11. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ИЗВРШЕН ВАН РЕПУБЛИКЕ И ДРУГИ ПРОМЕТ КОЈИ НЕ ПОДЛЕЖЕ ПДВ 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Износ
11.3 Промет добара и услуга из члана 6. Закона, осим из тачке 11.2 45000

 

Повратак на почетак